Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

اطلاعات دکمه

 

کاربرد دکمه ها همواره برای لینک کردن به بخش مورد نظر شما میباشند. برای شخصی سازی دکمه میتوانید:

تغییر متن دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید.
 • بر روی دکمه تغییر متن کلیک کنید.
 • متن مورد نظرتان را وارد کنید.

طراحی دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید
 • روی دکمه  کلیک نمایید.
 • طراحی مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

سفارشی سازی دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید
 • روی دکمه  کلیک نمایید.
 • برای آشنایی با بخش های مختلف سفارشی سازی، نحوه سفارشی سازی دکمه را مشاهده نمایید.

هم ترازی متن دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید
 • روی دکمه  کلیک نمایید.
 • برای آشنایی با بخش های مختلف هم ترازی، نحوه ترازبندی متن دکمه را مشاهده نمایید.

تغییر لینک دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید
 • روی دکمه  کلیک نمایید.
 • لینک مورد نظر را انتخاب کنید.
 • برای آشنایی با بخش های مختلف لینک، نحوه تغییر لینک دکمه را مشاهده نمایید.

اختصاص انیمیشن به دکمه

 • ابتدا بر روی دکمه کلیک کنید
 • روی دکمه  کلیک نمایید.
 • انیمیشن مورد نظر را انتخاب کنید.
 • برای آشنایی با بخش های مختلف لینک، نحوه اختصاص انیمیشن به دکمه را مشاهده نمایید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما