Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

سفارشی سازی دکمه

برای سفارشی سازی دکمه بایستی:

ابتدا یک دکمه اضافه کنید.

سفارشی سازی دکمه

حالت عادی

با کلیک بر روی گزینه میتوانید رنگ پس زمینه دکمه را مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید نوع و رنگ و اندازه کادر دور دکمه را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های دکمه را مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون   میتوانید به دکمه مورد نظر سایه اختصاص دهید و زاویه رنگ فاصله اندازه و پراکندگی سایه دکمه را مشخص کنید و میتوانید با فعال کردن گزینه درونی نوع سایه را درونی تعیین کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ و نام قلم و سایز قلم متن دکمه را تعیین کنید.

حالت هاور

با کلیک بر روی گزینه هاور میتوانید حالت دکمه را در حالت هاور سفارشی سازی کنید.

با کلیک بر روی گزینه میتوانید رنگ پس زمینه دکمه را در حالت هاور مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید نوع و رنگ و اندازه کادر دور دکمه را در حالت هاور مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های دکمه را در حالت هاور مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ متن دکمه را در حالت هاور تعیین کنید.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما