Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیمات هم ترازی متن دکمه

جهت اعمال تغییر در ترازبندی متن دکمه بایستی:

ابتدا یک دکمه اضافه کنید.

بر روی گزینه  کلیک کنید.

با کلیک بر روی گزینه  میتوانید متن دکمه را راست چین کرده و حاشیه بیرونی آن را تعیین کنید.

با کلیک بر روی گزینه  میتوانید متن دکمه را وسط چین کنید.

با کلیک بر روی گزینه  میتوانید متن دکمه را راست چین  کرده و حاشیه بیرونی آن را تعیین کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما