Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

افزودن لینک به تصویر

می‌توانید تصویر خود را به آدرس سایت، صفحه داخلی سایت، ایمیل و فایل در صفحه لینک دهید. در صورت نیاز، می‌توانید لینک را هر زمان خواستید حذف کنید.
برای افزودن لینک:

  • تصویر مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را مشخص کنید
  • بر روی دکمه اعمال کنید

برای حذف لینک بایستی:

  • تصویر مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را بر روی هیچ قرار دهید

نحوه اعمال لینک

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما