Clicky

 راهنمای وبزی

ایجاد لینک

زمانی که قصد ایجاد لینک را دارید چند گزینه برای انتخاب وجود دارد.

  • هیچ: با کلیک بر روی این گزینه، لینک را از روی آیتم حذف می‌کنید.
  • صفحه: آیتم شما به صفحه‌ای در سایتتان لینک می‌شود.

1.انتخاب صفحه

2. انتخاب بخش صفحه

  • آدرس وب سایت: آیتم شما به صفحه‌ای در سایت دیگر لینک می‌شود.

1.وارد کردن آدرس وب سایت

2.انتخاب باز کردن صفحه در پنجره‌ی جدید یا پنجره فعلی

  • پست الکترونیک: این آیتم به کاربر امکان ارسال ایمیل به ایمیل انتخابی شما را می‌دهد.

1.وارد کردن آدرس ایمیل

2.وارد کردن موضوع ایمیل

  • شماره تلفن: این آیتم به کاربر امکان تماس با شماره انتخابی شما را می‌دهد.

1. وارد کردن شماره مورد نظر

  • فایل: آیتم شما به فایل انتخابی لینک می‌شود.

1. آپلود فایل مورد نظر

  • بالای صفحه: آیتم شما کاربر را به بالای صفحه فعلی هدایت می‌کند.
  • پایین صفحه: آیتم شما کاربر را به پایین صفحه فعلی هدایت می‌کند.