Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

افزودن لینک به متن

می توانید متن خود را به آدرس سایت، صفحه داخلی سایت، ایمیل، فایل در صفحه لینک دهید. در صورت نیاز ، می‌توانید پیوند را هر زمان خواستید حذف کنید.
برای افزودن لینک به متن:

  • متن مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را مشخص کنید
  • بر روی دکمه اعمال کنید

برای حذف لینک بایستی:

  • متن مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را بر روی هیچ قرار دهید

نحوه اعمال لینک

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما