Clicky

ویدیوهای آموزشی

با دیدن این ویدیو ها نحوه کارکردن با برنامه را بطور کامل یاد بگیرید و سایت های منحصر به خودتان را طراحی کنید

شروع کار با وبزی

ویرایشگر قالب

مدیریت فروشگاه

​​مدیریت وبلاگ