Clicky

 راهنمای وبزی

انتخاب عناصر با استفاده از راست کلیک

زمانی که قصد انتخاب آیتمی را از بین چند آیتم دارید:

  • بر روی یکی از آیتم‌ها کلیک راست کنید
  • بر روی گزینه انتخاب آیتم  کلیک کنید
  • آیتم مورد نظر را انتخاب کنید