Clicky

 راهنمای وبزی

خارج کردن آیتم از حالت گروه‌بندی

برای خارج کردن آیتم از حالت گروهی بر روی آیتم کلیک کنید و بر روی گزینه خارج کردن از گروه‌بندی را کلیک کنید.