Clicky

 راهنمای وبزی

نمایش و پنهان کردن خط کش‌ها

در ویرایشگر وبزی، یک خط کش افقی و یک عمودی وجود دارند. به کمک این خط کش ها می توانید فاصله هر آیتم از جهت های مختلف را تشخیص دهید و آن را در محل دقیق پیکسل ها قرار دهید.

برای نمایش دادن و یا پنهان کردن خط کش، در منوی بالای ویرایشگر گزینه خط کش را فعال یا غیر فعال کنید.