Clicky

 راهنمای وبزی

لغو پین کردن یک آیتم

برای لغو پین کردن یک آیتم بر روی آن راست کلیک کنید و بر روی گزینه پین کردن کلیک کنید و بر روی گزینه لغو پین این آیتم کلیک کنید.