Clicky

 راهنمای وبزی

ایجاد سایه بر روی آیتم‌ها

یک سایه جذاب به عناصر موجود در سایت خود اضافه کنید!

ویژگی سایه برای تمام آیتم‌ها وجود ندارد

برای ایجاد سایه بر روی یک آیتم بایستی:

  • بر روی آیتم مورد نظر کلیک کنید
  • بر روی گزینه سفارشی سازی کلیک کنید
  • بر روی گزینه فعال کلیک کنید (در صورتی که بار دیگر بر روی این گزینه کلیک کنید سایه غیرفعال خواهد شد)
  • گزینه‌ها را سفارشی کنید.