Clicky

 راهنمای وبزی

سفارشی کردن انیمیشن

برای سفارشی کردن انیمیشن‌ آیتم‌ها بایستی:

  • بر روی آیتم کلیک کنید.
  • بر روی آیکون انیمیشن  کلیک کنید.
  • بر روی انیمیشن مورد نظر کلیک کنید.
  • بر روی دکمه سفارشی سازی کلیک کنید.

اکنون می‌توانید موارد زیر را تعیین کنید

  • مدت زمان: مدت زمانی که انیمیشن اجرا می‌شود .
  • تاخیر: مدت زمانی که طول می‌کشد تا انیمیشن اجرا شود..
  • اجرا هنگام اسکرول:زمانی که این گزینه فعال باشد زمانی که کاربر صفحه سایت شما را اسکرول می‌کند انیمیشن اجرا می‌شود.
  • شدت: شدت اجرای انیمیشن را تنظیم می‌کند.
  • جهت: جهتی که انیمیشن از آن سمت اجرا شود را مشخص می‌کند.