Clicky

 راهنمای وبزی

نمایش دادن یا مخفی کردن جعبه ابزار

 شکل زیر جعبه ابزار ویرایشگر وبزی می‌باشد که امکاناتی برای مرتب‌سازی و ترازبندی آیتم‌ها را به شما ارائه می‌کند.

نمایش و یا مخفی کردن جعبه ابزار وبزی:

  • در منوی بالای ویرایشگر بر روی دکمه ابزار کلیک کنید
  • گزینه جعبه ابزار را انتخاب کنید تکرار همین کار جعبه ابزار را مخفی می‌کند