Clicky

 راهنمای وبزی

رو به عقب، رو به جلو (Undo - Redo)

برای برگشت به تغییر قبلی یا بعدی در منوی بالای ویرایشگر، بر روی آیکون   کلیک کنید تا به حالت قبلی بروید و برای رفتن به تغییر بعدی  کلیک کنید.