Clicky

 راهنمای وبزی

اضافه کردن لینک به صفحه

شما می توانید متن ها ، عکس ها و دکمه ها را به هر قسمت از صفحه،‌ صفحات دیگر سایت خود، وب سایت دیگر و ... لینک کنید. 

 

افزودن لینک به متن

 

انتخاب متن ---> ویرایش متن ---> زدن دکمه لینک ---> انتخاب محلی که می خواهید به آن لینک شود.

 

افزودن لینک به دکمه

 

انتخاب دکمه ---> زدن دکمه لینک ---> انتخاب محلی که می خواهید به آن لینک شود.

 

افزودن لینک به عکس

 

انتخاب عکس ---> زدن دکمه لینک ---> انتخاب محلی که می خواهید به آن لینک شود.