Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیم زمان بندی ارسال سفارشات

در صورتی که می خواهید تنظیم زمان بندی ارسال سفارشات داشته باشید بایستی:

  • به پنل مدیریت قسمت فروشگاه مراجعه کنید.
  • بر روی گزینه تنظیمات و سپس روش‌های ارسال کلیک کنید.
  • بر روی روش ارسال موردنظر کلیک کنید.

تنظیم روش های ارسال

  • بر روی روش حمل و نقل موردنظر کلیک کنید.
  • بر روی گزینه زمانبندی ارسال کلیک کنید.

از قسمت روزها میتوانید روزهای خاصی از هفته را برای ارسال سفارش انتخاب کنید.

از قسمت زمان شروع و زمان پایان می توانید مشخص کنید که کاربر در چه بازه های زمانی از روزهای مشخص شده می تواند زمان ارسال سفارش را انتخاب کند.

همچنین اگر قصد دارید چند روز یا چند زمانبندی مختلف تعریف کنید می توانید روی گزینه اضافه کردن زمان بندی جدید کلیک کنید.

بر روی گزینه ظرفیت محدود کیلک کنید و تعداد موردنظر را وارد کنید در این صورت می توانید هر زمانبندی را محدود به تعداد مشخصی کنید.

از قسمت عنوان می توانید عنوان زمانبندی را وارد کنید.

از قسمت تعداد روزها می توانید مشخص کنید که از بین روزهای انتخاب شده در بخش روزها چند روز را نمایش دهد.

از قسمت فاصله (ساعت) می توانید مشخص کنید که از چه ساعتی زمانبندی تعریف شده آغاز شود.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما