Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

خط کش ها و خطوط راهنما

خط کش ها

در ویرایشگر وبزی، یک خط کش افقی و یک عمودی وجود دارند. به کمک این خط کش ها می توانید فاصله هر آیتم از جهت های مختلف را تشخیص دهید و آن را در محل دقیق پیکسل ها قرار دهید. این خط کش ها فقط در حالت ویرایشگر مشخص هستند و در ظاهر نهایی سایت شما دیده نمی شوند.

 

خطوط راهنما

خط هایی عمودی که با فاصله های مشخصی از هم قرار دارند و برای قرار دادن آیتم ها در جای درست و تخمین فاصله ها به شما کمک می کنند. 

 


 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما