Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

بررسی سئو

برای دسترسی به بررسی سئو:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به ویرایش قالب مراجعه کنید.

بر روی ابزار کلیک کنید.

گزینه بررسی سئو را انتخاب کنید.

عبارت کلیدی موردنظر را وارد کنید.

بر روی دکمه بررسی کلیک کنید.

تعداد کاراکترهای عنوان سئو صفحه باید بین 50 تا 70 کاراکتر باشد.

* کاراکتر شامل تمام اعداد، حروف، سمبل ها و حتی فواصل بین کلمات، کاراکتر هستند.

برای مثال کلمه «کاراکتر» شامل ۷ کاراکتر می باشد.

برای وارد کردن عنوان سئو از تنظیمات صفحه > سئو > عنوان صفحه در موتورهای جستجوگر عبارتی بین 50 تا 70 کاراکتر وارد کنید.

کلمه کلیدی در عنوان متا وجود ندارد.

برای وارد کردن عنوان متا از تنظیمات صفحه > سئو > عنوان صفحه در موتورهای جستجوگر عبارت موردنظر را وارد کنید.

* توجه داشته باشید که این مورد برای تمام عبارات کلیدی که در بررسی سئو جستجو می کنید نباید سبز شود زیرا هر عبارتی که در بررسی سئو جستجو می شود الزاما در عنوان متا قرار نمی گیرد.

کلمه کلیدی در ابتدای عنوان سئوی صفحه نیست.

برای وارد کردن عنوان سئوی صفحه از تنظیمات صفحه > سئو > عنوان سئوی صفحه را وارد کنید. توجه داشته باشید که این مورد به وارد کردن عبارت کلیدی در ابتدای این عنوان اشاره دارد.

تعداد کاراکترهای توضیحات سئوی صفحه باید بین 120 تا 170 کاراکتر باشد.

برای وارد کردن توضیحات سئوی صفحه از تنظیمات صفحه > سئو > توضیحات صفحه عبارتی بین 120 تا 170 کاراکتر وارد کنید.

کلمه کلیدی در توضیحات سئو صفحه وجود ندارد.

برای وارد کردن توضیحات سئوی صفحه از تنظیمات صفحه > سئو > توضیحات صفحه عبارت موردنظر را وارد کنید.

* توجه داشته باشید که این مورد برای تمام عبارات کلیدی که در بررسی سئو جستجو می کنید نباید سبز شود زیرا هر عبارتی که در بررسی سئو جستجو می شود الزاما در توضیحات سئو قرار نمی گیرد.

کلمه کلیدی در ابتدای توضیحات سئو صفحه نیست.

برای وارد کردن توضیحات سئوی صفحه از تنظیمات صفحه > سئو > توضیحات سئوی صفحه را وارد کنید. توجه داشته باشید که این مورد به وارد کردن عبارت کلیدی در ابتدای این توضیحات اشاره دارد.

کلمه کلیدی در آدرس صفحه نیست.

برای وارد کردن آدرس صفحه از تنظیمات صفحه > سئو > آدرس صفحه عبارت موردنظر را وارد کنید.

* توجه داشته باشید که این مورد برای تمام عبارات کلیدی که در بررسی سئو جستجو می کنید نباید سبز شود زیرا هر عبارتی که در بررسی سئو جستجو می شود الزاما در آدرس صفحه قرار نمی گیرد.

متن باید یک عنوان h1 داشته باشد.

برای وارد کردن عنوان h1 افزودن > متن > یک متن روی صفحه قرار بدید و عبارت موردنظر را در آن تایپ کنید سپس از ویرایش متن و از قسمت تگ فونت (سئو) h1 را انتخاب نمایید.

تیتر : از h1 تا h6 وجود دارند. تیتر اصلی صفحه h1، برای تیترهای بعدی به ترتیب دسته بندی به زیر تیتر های مختلف از h2 و h3 و ... استفاده می شود. 
پاراگراف : که با نماد p نشان داده شده است. برای نشان دادن پاراگراف به کار می رود.

*توجه داشته باشید که هر صفحه تنها یک عنوان با تگ h1 می تواند داشته باشد اما در استفاده از تگ های دیگر محدودیتی وجود ندارد.

تراکم کلمه کلیدی در متن بیش از حد مجاز (بین 1 تا 2 درصد) است.

منظور این است که در صفحه از این عبارت کلیدی بیش از حد استفاده شده و حد مجاز برای استفاده از یک عبارت خاص بین 1 تا 2 درصد می باشد.

تراکم کلمه کلیدی در متن کمتر از حد مجاز (بین 1 تا 2 درصد) است.

منظور این است که در صفحه از این عبارت کلیدی کمتر از حد مشخص شده استفاده شده و حد مجاز برای استفاده از یک عبارت خاص بین 1 تا 2 درصد می باشد.

تعداد کلمات متن نباید کمتر از 300 کلمه باشد.

در صفحه کل متن هایی که وجود دارند نباید کمتر از 300 کلمه باشند.

* توجه داشته باشید متنی مطلوب است که بین 300 - 1500 کلمه داشته باشد. اما دقت کنید که صفحاتی هستند که مطمعنا این تعداد کلمه برای آن ها زیاد می باشد.

کلمه کلیدی در ابتدای عنوان h1 نیست.

ممکن است متنی تگ h1 داشته باشد اما آن کلمه کلیدی در ابتدای متن قرار نگرفته باشد.

کلمه کلیدی در عنوان h1 وجود ندارد.

منظور این است که عبارتی که به عنوان تگ h1 در نظر گرفته شده است شامل عبارت کلیدی جستجو شده در بررسی سئو نیست.

کلمه کلیدی در ابتدای متن نیست.

منظور این است که عبارتی که در بررسی سئو جستجو شده است در ابتدای متن قرار ندارد.

کلمه کلیدی در متن وجود ندارد.

منظور این است که عبارتی که در بررسی سئو جستجو شده است در متن وجود ندارد.

کلمه کلیدی در پاراگراف اول وجود ندارد.

منظور این است که عبارتی که در بررسی سئو جستجو شده در متنی که تگ p یا پاراگراف دارد وجود ندارد.

بهتر است کلمه کلیدی در ابتدای پاراگراف اول باشد.

منظور این است که عبارتی که در بررسی سئو جستجو شده در اولین متنی که تگ p یا پاراگراف را در صفحه دارد، وجود داشته باشد.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما