Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

افزودن دکمه تصویری

جهت افزودن دکمه تصویری بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید

به ویرایش قالب مراجعه کنید.

بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.

از بخش دکمه تصویری میتوانید به دلخواه دکمه ی تصویری مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما