Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر محل آیتم ها

یکی از راه هایی که می توانید محل آیتمی را در صفحه ویرایشگر مشخص کنید، تعیین مقدار فاصله از بالا و چپ ، ‌در قسمت "موقعیت" در جعبه ابزار است.

اگر مقدار ۰ را برای چپ در نظر بگیرید، آیتم شما در گوشه چپ صفحه قرار می گیرد. با افزایش مقدار، از سمت چپ صفحه فاصله می گیرد و به سمت راست می رود.

فاصله از بالا هم همینطور است. با این دو مقدار، هر موقعیتی در صفحه را می توانید تعیین کنید.