Clicky

 راهنمای وبزی

تصویر زمینه پارالکس

در تصاویر پس زمینه برای جذابیت بیشتر می توانید هنگام انتخاب عکس، گزینه "پارالکس" را از قسمت "افکت اسکرول"  انتخاب کنید تا تصویر شما زمان اسکرول با حرکت موس اسکرول شود.