Clicky

 راهنمای وبزی

پرینت گرفتن از صفحه وب

با گرفتن همزمان دو کلید ctrl و p  (در ویندوز) و کلیدهای command و p  (در مک) می توانید از صفحه وب پرینت بگیرید.

راه دیگر برای پرینت از صفحه، گرفتن اسکرین شات و بعد پرینت از آن است.