Clicky

 راهنمای وبزی

سایه دادن به آیتم ها

شما می توانید به آیتم های داخل صفحه مانند تصاویر و باکس ها سایه بدهید.

 

روی آیتم مورد نظر کلیک کنید ---> انتخاب گزینه "سفارشی سازی" ---> انتخاب گزینه سایه

 

همان طور که می بینید، سایه به صورت پیش فرض غیرفعال است. پس از فعال کردن سایه،‌ می توانید زاویه ای که سایه با جسم تشکیل می دهد را تعیین کنید . عددی بین ۰ تا ۳۶۵

رنگ سایه، فاصله از جسم (سایه سمت راست = اعداد مثبت و سایه سمت چپ = اعداد منفی) ، اندازه سایه و پراکندگی را با اعداد می توانید مشخص کنید.