Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

اطلاعات صفحات

جهت بررسی اطلاعات صفحات بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید

به ویرایشگر قالب مراجعه کنید

از منوی بالای ویرایشگر بر روی دکمه صفحات کلیک کنید.

جستجوی صفحه

 • در بخش مربوط به جستجو میتوانید نام صفحه مورد نظر را وارد کنید تا به صفحه مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کنید.

پین کردن صفحه

 • جهت پین کردن صفحه مورد نظر بر روی دکمه  کلیک کنید.
 • بر روی گزینه پین کردن کلیک کنید.

اطلاعات صفحه

 • جهت تغییر در اطلاعات صفحه مورد نظر بر روی دکمه  کلیک کنید.
 • بر روی گزینه اطلاعات صفحه کلیک کنید.
 • با کلیک بر روی گزینه  میتوانید نام صفحه مورد نظر را وارد کنید و همچنین میتوانید صفحه مورد نظر را به عنوان صفحه نخست تنظیم کنید.
 • با کلیک بر روی گزینه  میتوانید مشخص کنید که سربرگ و پانوشت در چه حالتی تنظیم شوند و همچنین میتوانید زبان صفحه را مشخص کنید.


 •  با کلیک بر روی گزینه  محدودیت دسترسی  میتوانید مشخص کنید که چه کسانی صفحه مورد نظرتان را مشاهده کنند.

 • ​ با کلیک بر روی گزینه سئو   میتوانید موارد زیر را مشخص کنید:

 • عنوان صفحه در موتور های جستجوگر
 • عنوان، اولین چیزی است که بازدیدکنندگان بعد از جستجو در گوگل می‌بینند. عنوانی انتخاب کنید که در چند ثانیه توجه کاربر را جلب کند و در یاد کاربر بماند. توصیه می شود عنوان بین ۵۵ تا ۷۰ کارکتر باشد.
 • توضیحات صفحه
 • در چند جمله توضیح دهید که این صفحه در ارتباط با  چه موضوعی می باشد؟ این متن در توضیحات گوگل دیده می‎شود. توصیه می‌شود توضیحات بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ کارکتر باشد.
 • آدرس صفحه
 • در این قسمت میتوانید نام صفحه را وارد کنید تا در قسمت آدرس صفحه در گوگل بعد از نام دامنه تان نمایش داده شود برای مثال زمانی که نام صفحه aboutus است و آدرس سایتتان test.ir میباشد آدرس صفحه درگوگل به این صورت نمایش داده میشود
 • test.ir/aboutus
 • زمانی که تمایل دارید صفحه شما در برای موتورهای جستجوگری مانند گوگل مخفی شود گزینه مخفی کردن این صفحه از موتورهای جستجوگر را فعال کنید.

چیدمان

 • با کلیک بر روی گزینه  میتوانید مشخص کنید که سربرگ و پانوشت در چه حالتی تنظیم شوند و همچنین میتوانید زبان صفحه را مشخص کنید.

محدودیت دسترسی

 •  با کلیک بر روی گزینه  محدودیت دسترسی  میتوانید مشخص کنید که چه کسانی صفحه مورد نظرتان را مشاهده کنند.

سئو

 •  با کلیک بر روی گزینه سئو   میتوانید موارد زیر را مشخص کنید:

 • عنوان صفحه در موتور های جستجوگر
 • عنوان، اولین چیزی است که بازدیدکنندگان بعد از جستجو در گوگل می‌بینند. عنوانی انتخاب کنید که در چند ثانیه توجه کاربر را جلب کند و در یاد کاربر بماند. توصیه می شود عنوان بین ۵۵ تا ۷۰ کارکتر باشد.
 • توضیحات صفحه
 • در چند جمله توضیح دهید که این صفحه در ارتباط با  چه موضوعی می باشد؟ این متن در توضیحات گوگل دیده می‎شود. توصیه می‌شود توضیحات بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ کارکتر باشد.
 • آدرس صفحه
 • در این قسمت میتوانید نام صفحه را وارد کنید تا در قسمت آدرس صفحه در گوگل بعد از نام دامنه تان نمایش داده شود برای مثال زمانی که نام صفحه aboutus است و آدرس سایتتان test.ir میباشد آدرس صفحه درگوگل به این صورت نمایش داده میشود
 • test.ir/aboutus
 • زمانی که تمایل دارید صفحه شما در برای موتورهای جستجوگری مانند گوگل مخفی شود گزینه مخفی کردن این صفحه از موتورهای جستجوگر را فعال کنید.

تغییر نام

 • با کلیک بر روی دکمه  میتوانید عنوان صفحه را تغییر دهید.

تکثیر کردن

 • با کلیک بر روی دکمه  میتوانید صفحه مورد نظر را تکثیر کنید.

افزودن صفحه

 • با کلیک بر روی دکمه افزودن صفحه میتوانید صفحه مورد نظر را اضافه کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما