Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیم طرح جدید بر روی صفحه

زمانی که تمایل دارید در صفحه مورد نظر سربرگ و پانوشت متفاوت اعمال کنید بایستی:

ابتدا طرح جدید ایجاد کنید.

به صفحه مورد نظر مراجعه کنید.

بر روی دکمه تنظیمات  کلیک کنید.

به بخش چیدمان مراجعه کنید.

طرح مورد نظر را انتخاب کنید.

اکنون سربرگ و پانوشت خالی برای شما ایجاد میشود و میتوانید برای صفحه مورد نظر طراحی متفاوت داشته باشید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما