Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیمات پاپ آپ

جهت تغییر تنظیمات پاپ آپ بایستی:

ابتدا پاپ آپ مورد نظر را ایجاد کنید.

بر روی دکمه پاپ آپ کلیک کنید.

بر روی دکمه  کلیک کنید.

از پنجره باز شده میتوانید تنظیمات را اعمال کنید.

از بخش در چه صفحاتی نمایش داده شود؟

تمام صفحات: با انتخاب این گزینه پنجره پاپ آپ در تمام صفحات سایتتان نمایش داده شود.

صفحات انتخابی: با انتخاب این گزینه پنجره پاپ آپ در صفحاتی که انتخابی شما نمایش داده شود.

انتخاب لینک: با فعال کردن این گزینه میتوانید آیتم را به پاپ آپ لینک دهید.

از بخش چه زمانی نمایش داده شود؟مشخص کنید که پنجره پاپ آپ هنگام بارگذاری سایت یا هنگام اسکرول نمایش داده شود.

در صورتی که گزینه هنگام اسکرول را انتخاب کنید میتوانید مشخص کنید که بعد از پیمایش چه بخشی از صفحه نمایش داده شود.

از بخش تاخیر میتوانید تاخیر نمایش پنجره پاپ آپ را به ثانیه تنظیم نمایید.

از بخش هر چند وقت یکبار نمایش داده شود؟ میتوانید مشخص کنید که پنجره پاپ آپ چه زمان هایی به کاربر نمایش داده شود (دوره تکرار).

بعد از کلیک بر روی فضای خالی چه اتفاقی بیفتد؟ 

با کلیک بر روی گزینه قابل کلیک میتوانید مشخص کنید که هنگامی که کاربر بر روی فضای خالی کلیک میکند همچنان بتواند با ویرایشگر کار کند.

با کلیک بر روی گزینه غیرقابل کلیک تا زمان بسته شدن پاپ آپ میتوانید مشخص کنید که تا زمان بسته شدن پنجره پاپ آپ با کلیک بر روی فضای خالی اتفاقی نیفتد و غیر قابل کلیک باشد.

با کلیک بر روی گزینه بستن پاپ آپ میتوانید مشخص کنید که هنگامی که کاربر بر روی فضای خالی کلیک میکند پنجره پاپ آپ بسته شود.

پس از انجام تنظیمات بر روی دکمه برگشت به ویرایشگر کلیک کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما