Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

سفارشی سازی فیلد فرم دریافت اطلاعات

  جهت تغییر طراحی فرم اطلاعات بایستی:

بر روی فرم کلیک کنید.

بر روی فیلد مورد نظر کلیک کنید.

بر روی دکمه طراحی  فیلد کلیک کنید.

بر روی دکمه سفارشی سازی کلیک کنید.

عادی

در این بخش میتوانید طراحی مربوط به فیلدها را سفارشی سازی کنید.

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه فیلد را مشخص کنید. (این مورد برای حالت هاور و فوکوس و خطا هم قابل تنظیم است).

با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ کادر، نحوه نمایش کادر، نوع کادر و اندازه کادر دور فیلد را مشخص کنید. (این مورد برای حالت هاور و فوکوس و خطا هم قابل تنظیم است).

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های فیلد را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید به فیلد مورد نظر سایه اختصاص دهید و زاویه رنگ فاصله اندازه و پراکندگی سایه فیلد را مشخص کنید و میتوانید با فعال کردن گزینه درونی نوع سایه را درونی تعیین کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید:

از بخش عنوان فیلد رنگ عنوان فیلد، رنگ عنوان فیلد ضروری و همچنین نام قلم و سایز قلم عنوان فیلد را تعیین کنید.

ازبخش سبک قلم میتوانید عنوان فیلد ها را Bold و italic کنید.

از بخش متن فیلد رنگ متن جایگزین، رنگ متن فیلد و همچنین نام قلم و سایز قلم متن فیلد را تعیین کنید.

ازبخش سبک قلم نیز میتوانید متن فیلد ها را Bold و italic کنید.

سفارشی سازی فرم

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه فرم را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ کادر، نوع کادر و اندازه کادر دور فرم را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های فرم را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید به فرم مورد نظر سایه اختصاص دهید و زاویه رنگ فاصله اندازه و پراکندگی سایه فرم را مشخص کنید و میتوانید با فعال کردن گزینه درونی نوع سایه را درونی تعیین کنید.

سفارشی سازی پیام های فرم

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه پیام موفقیت آمیز و ناموفق را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ کادر پیام موفقیت آمیز و ناموفق، نوع کادر و اندازه کادر دور پیام را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های کادر پیام را مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید:

از بخش هم ترازی متن پیام را راست چین، وسط چین و چپ چین کنید.

از بخش بعدی میتوانید رنگ پیام موفقیت آمیز و ناموفق را مشخص کنید و همچنین نام قلم و سایز قلم پیام های فرم را تعیین کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما