Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

ویرایش فیلدهای فرم

برای ویرایش اطلاعات فیلد بایستی:

فرم مورد نظر را ایجاد کنید.

فیلدهای مورد نظرتان را اضافه کنید.

بر روی فیلد مورد نظر کلیک کنید.

بر روی گزینه ویرایش فیلد کلیک کنید.

با فعال کردن گزینه نمایش عنوان فیلد، عنوان هر فیلد در بالای فیلد نمایش داده میشود.

در بخش بعدی میتوانید عنوان فیلد را تنظیم کنید و برای متن جایگزین فیلد برای داخل فیلد را تنظیم کنید.

با فعال کردن گزینه فیلد الزامی کاربران فیلدهای موردنظرتان را بایستی تکمیل کنند.

میتوانید پیغام خطا برای تکمیل کردن فیلد الزامی را تنظیم کنید.

میتوانید پیغام خطا برای تکمیل کردن ورودی معتبر را تنظیم کنید.

از بخش نوع فیلد میتوانید مشخص کنید که فیلد مورد نظر چه نوع اطلاعاتی از کاربر دریافت کند.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما