Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

افزودن بخش

جهت افزودن بخش بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به ویرایش قالب مراجعه کنید.

بر روی آیکون  کلیک کنید.

بخش مورد نظر به بخش زیرین اضافه میشود.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما