Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیمات منو

برای تغییر تنظیمات منو بایستی:

بر روی منو کلیک کنید.

بر روی دکمه تنظیمات  کلیک کنید.

نوع منو

با کلیک بر  میتوانید نوع فرم رو به حالت کلاسیک تنظیم کنید.

با کلیک بر  میتوانید نوع فرم رو به حالت مگا منو تنظیم کنید.

  • تفاوت مگامنو و کلاسیک منو

ترازبندی متن

با کلیک بر روی آیکون میتوانید متن منو و یا زیر منو را راست چین کنید.

 با کلیک بر روی آیکون میتوانید متن منو و یا زیر منو را وسط چین کنید.

 با کلیک بر روی آیکون میتوانید متن منو و یا زیر منو را  چپ چین کنید.

ترتیب نمایش آیتم ها

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید ترتیب نمایش آیتم ها را راست به چپ تنظیم کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید ترتیب نمایش آیتم ها را چپ به راست تنظیم کنید.

در صورتی که گزینه آیتم ها کل منو را پر کردند را فعال کنید آیتم ها بین عرض منو با فاصله یکسان تنظیم میشوند.

در صورتی که گزینه تمام آیتم ها هم اندازه هستند را فعال کنید فاصله بین آیتم ها یکسان تنظیم میشوند.

در بخش زیر منو چطور باز شود میتوانید انیمیشن مربوط به حرکت زیر منو را مشخص نمایید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما