Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

سفارشی سازی منو

برای سفارشی سازی منو بایستی:

بر روی منو کلیک کنید.

با کلیک بر روی گزینه  میتوانید طراحی منو را تغییر دهید.

سفارشی سازی حالت عادی

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه منو و زیر منو را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون  میتوانید نوع و رنگ و اندازه کادر دور منو را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید میزان گردی گوشه های زیر منو یا منو را مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید به منو مورد نظر سایه اختصاص دهید و زاویه رنگ فاصله اندازه و پراکندگی سایه منو را مشخص کنید و میتوانید با فعال کردن گزینه درونی نوع سایه را درونی تعیین کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ متن منو و زیر منو و همچنین نام قلم و سایز قلم متن منو را تعیین کنید.

با کلیک بر روی آیکون   میتوانید فاصله بین آیتمهای منو را مشخص کنید.

سفارشی سازی حالت هاور

برای سفارشی کردن منو در حالت هاور بایستی بر روی تب هاور کلیک کنید سپس:

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه منو و زیر منو را در حالتی که ماوس روی گزینه قرار میگیرد (هاور) مشخص کنید.

 با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ متن منو و زیر منو  را در حالتی که ماوس روی گزینه قرار میگیرد (هاور) مشخص کنید.

سفارشی سازی حالت کلیک

برای سفارشی کردن منو در حالت کلیک بایستی بر روی تب کلیک کلیک کنید سپس:

با کلیک بر روی آیکون میتوانید رنگ پس زمینه آیتم منو را در حالتی که آن آیتم فعال است، مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون  میتوانید رنگ متن آیتم منو را در حالتی که آن آیتم فعال است، مشخص کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما