Clicky

 راهنمای وبزی

سربرگ صفحه

بخش ابتدایی سایت سربرگ (Header) نام دارد که عموماً منوها، نام سایت و لوگو در این بخش قرار می‌گیرد و محتوای آن در تمام صفحات تکرار می‌شود.

طراحی سربرگ

 با کلیک راست بر روی سربرگ و انتخاب طراحی بخش، می‌توانید سربرگ را به دلخواه تغییر دهید.

انجماد سربرگ

با کلیک راست بر روی سربرگ و انتخاب گزینه تنظیمات و انجماد، سربرگ پس از اسکرول همچنان دیده می‌شود.

ارتفاع سربرگ

با کلیک راست بر روی سربرگ و انتخاب گزینه تنظیمات و سپس ارتفاع، می‌توانید ارتفاع این بخش را تعیین کنید.

تمام صفحه

با کلیک راست بر روی سربرگ و انتخاب گزینه تنظیمات و سپس تمام صفحه، این بخش تمام صفحه نمایش را پر می‌کند.

تغییر پس زمینه بخش

با کلیک راست بر روی سربرگ و انتخاب تغییر پس زمینه بخش، می‌توانید بر روی پس زمینه تصویر یا ویدیو قرار دهید و افکت و موقعیت پس زمینه را تنظیم کنید.