Clicky

 راهنمای وبزی

بخش‌های صفحه

بخش، بین سربرگ و پانوشت قرار دارد و از یک تا بی‌نهایت بخش می‌توان ایجاد کرد که شامل محتوای صفحه، عکس، متن، ویدیو و... می‌باشد. برای ایجاد بخش بایستی بر روی  دکمه افزودن بخش جدید  کلیک کنید.

تغییر طراحی بخش

تغییر اندازه بخش