Clicky

 راهنمای وبزی

ویرایش سایت پس از ذخیره و یا انتشار

شما می‌توانید تا هر زمان که از وبزی استفاده می‌کنید، سایتتان را ویرایش کنید.

برای ویرایش سایت باید:

  • وارد حساب کاربریتان شوید
  • بر روی دکمه مدیریت سایت کلیک کنید تا وارد پنل مدیریتتان شوید
  • بر روی دکمه ویرایش قالب کلیک کنید.