Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

طراحی وبلاگ

برای تغییر در طراحی بلاگ بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به ویرایش قالب مراجعه کنید.

به صفحه بلاگ مراجعه کنید

بر روی بلاگ کلیک کنید.

بر روی دکمه طراحی  کلیک کنید.

عنوان

از بخش عنوان میتوانید متن عنوان را سفارشی سازی کنید و نام قلم و اندازه قلم و رنگ پس زمینه عنوان متن بلاگ را مشخص کنید.

محتوی

با فعال کردن گزینه محتوی، بخشی از محتوی نوشته بلاگی در بلاگ نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی متن "محتوی" میتوانید متن محتوی را سفارشی سازی کنید و نام قلم و اندازه قلم و رنگ پس زمینه متن محتوی را مشخص کنید.

عکس

با فعال کردن گزینه عکس، تصویر هر نوشته در بلاگ نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی متن "عکس" میتوانید طراحی تصویر هر نوشته را تغییر دهید.

اطلاعات نوشته

با فعال کردن گزینه اطلاعات نوشته، اطلاعات هر نوشته مانند تاریخ و دسته بندی نوشته ها در بلاگ نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی متن "اطلاعات نوشته" میتوانید آن را سفارشی سازی کنید و نام قلم و اندازه قلم و رنگ پس زمینه متن اطلاعات نوشته را مشخص کنید.

با کلیک بر روی متن "پس زمینه" میتوانید باکس مربوط به هر نوشته را شخصی سازی کنید.

با فعال کردن گزینه دکمه ادامه مطلب، این دکمه در بخش زیرین هر نوشته نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی متن "دکمه ادامه مطلب" میتوانید این دکمه را سفارشی سازی کنید.

با کلیک بر روی متن "صفحه بندی" میتوانید این دکمه را سفارشی سازی کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما