Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر اندازه گالری

به راحتی می توانید ابعاد گالری را تغییر دهید. پس از وارد کردن گالری در صفحه ، دقیقا همان طور که اندازه آیتم های دیگر را تغییر می دهید،‌عمل کنید. اگر با نحوه تغییر اندازه آیتم ها آشنایی ندارید آموزش آن را اینجا بخوانید.