Clicky

 راهنمای وبزی

قرار دادن تصویر پس زمینه

قرار دادن تصویر پس زمینه روی بخش خاصی ، می توانید به شکل زیر عمل کنید. می توانید از عکس های موجود استفاده کنید و یا خودتان عکسی را از کامپیوتر تان وارد کنید. 

 

راست کلیک روی بخش مورد نظر ---> انتخاب گزینه «تغییر تصویر پس زمینه بخش» ----> زدن دکمه «تغییر عکس» ---> بارگذاری عکس ---> انتخاب عکس مورد نظر از هر قسمت از کامپیوتر ---> انتخاب عکس پس از نمایان شدن در صفحه ی تغییر عکس ---> زدن دکمه «انتخاب تصویر»