Clicky

 راهنمای وبزی

حذف فروشگاه از صفحه ویرایشگر

در صورتی که بخواهید می توانید فروشگاه را از صفحه حذف کنید.

 برای این کار به شکل زیر عمل کنید :

 

کلیک روی منو «صفحات» در بالای صفحه ---> کلیک روی سه نقطه سمت چپ مربوط به هر فروشگاه ---> انتخاب گزینه «حذف کردن»