Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر اندازه شکل ها

اندازه شکل ها نیز مانند هر آیتم دیگر ی قابل تغییر است و دقیقا به همان صورت انجام می شود. برای خواندن آموزش تغییر اندازه آیتم ها اینجا کلیک کنید.