Clicky

 راهنمای وبزی

شخصی سازی حالت معمولی و هاور دکمه

شما می توانید دکمه را در حالی عادی و برای زمانی که موس روی آن قرار می گیرد (هاور) شخصی سازی کنید. برای این کار :

 

دکمه مورد نظر را انتخاب کنید ---> روی گزینه «سفارشی سازی» کلیک کنید ---> در صفحه ای که باز می شود با انتخاب حالت عادی و هاور  می توانید مشخصات ظاهری آن ها را تغییر دهید.

 

در حالت عادی :

رنگ دکمه از پالت رنگ ها انتخاب می شود. 

نوع کادر دور دکمه،‌ رنگ و ضخامت آن قابل تعیین است.

میزان خمیدگی گوشه ها با عدد مشخص می شود. 

تنظیمات مبوط به سایه

رنگ متن، نوع قلم و اندازه آن قابل سخصی سازی است.

در حالت هاور تمام این تنظیمات قابل تغییر هستند جز سایه.