Clicky

 راهنمای وبزی

تغییر اندازه تصاویر

تغییر اندازه تصاویر هم مانند هر آیتم دیگری انجام می شود. اگر با نحوه تغییر اندازه آیتم ها آشنایی ندارید،‌ به آموزش تغییر اندازه آیتم ها مراجعه کنید.