Clicky

 راهنمای وبزی

فشرده سازی تصاویر

در ویرایشگر وبزی تصاویر برای سرعت لود بیشتر، فشرده می شوند. در صورتی که حجم عکس اپلود شده بیش از ۲۰۰ کیلوبایت باشد، به صورت اتوماتیک در ویرایشگر فشرده می شود.