Clicky

 راهنمای وبزی

​​​​​​​افزودن راهنمای خط‌کش

با کلیک بر روی هر بخشی از خط کش، یک خط کش راهنمای جدید ایجاد می‌شود که می‌توان برای استفاده از موقعیت‌های دقیق استفاده کرد.

برای حذف راهنمای خط کش بر روی آن دوبار کلیک کنید.