Clicky

 راهنمای وبزی

حذف چند آیتم

برای حذف چندین آیتم بایستی:

  • دکمه CTRL را بفشارید 
  • بر روی تمام آیتم‌هایی که در نظر دارید کلیک کنید
  • دکمه Delete را بر روی صفحه کلید بفشارید