Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تغییر چیدمان بلاگ

برای تغییر در چیدمان بلاگ بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به ویرایش قالب مراجعه کنید.

به صفحه بلاگ مراجعه کنید

بر روی بلاگ کلیک کنید.

بر روی دکمه چیدمان  کلیک کنید.

از بخش چیدمان را انتخاب کنید میتوانید نحوه قرارگیری تصویر و متن را انتخاب کنید.

از بخش هم ترازی میتوانید نحوه قرارگیری تصویر و متن را راست به چپ یا چپ به راست انتخاب کنید.

از بخش متن به چه صورتی تراز شود میتوانید نحوه متن نوشته ها را راست چین، وسط چین و چپ چین را انتخاب کنید.

در بخش بعد حاشیه نوشته و فاصله بین نوشته ها را مشخص کنید.

از بخش عکس چگونه تغییر اندازه داده شود میتوانید مشخص کنید که تصویر به صورت عادی (با رعایت تناسب عرض و ارتفاع تصویر) در همان اندازه کادر تصویر نمایش داده شود یا  به اندازه کادر تصویر بسط داده شود یا به صورت خودکار ارتفاع مناسب برای تصویر تنظیم شود.

همچنین میتوانید عرض و ارتفاع تصویر را به صورت دستی مشخص کرد.

از بخش دکمه ادامه مطلب میتوان عرض و ارتفاع دکمه ادامه مطلب را به صورت دستی مشخص کرد.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما