Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تغییر فرمول

جهت تغییر در فرمول محاسبه قیمت بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به مدیریت فروشگاه مراجعه کنید.

به محصول مورد نظر مراجعه کنید.

به بخش متن سفارشی مراجعه کنید.

بر روی دکمه افزودن یک فرمول کلیک کنید.

در بخش نام، عنوان فیلد مورد نظر را وارد کنید.

نام متغیرکاربرد متغیر
Pحرف اول کلمه price برای قیمت استفاده شود.
xاین حرف برای عدد ورودی کاربر استفاده میشود.
*ضرب
>علامت کوچکتر
<علامت بزرگتر
?در صورتی که شرط برقرار باشد (در این صورت)
:در صورتی که شرط برقرار نباشد (در غیر این صورت)
qحرف اول کلمه quantity برای تعداد استفاده شود.
wحرف اول کلمه weight برای وزن استفاده میشود.

فرمول قیمت

در بخش فرمول قیمت، میتوانید فرمول مورد نظر را وارد کنید را برای قیمت وارد کنید و تحت فرمول مورد نظر قیمت را محاسبه نمایید.

به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید مدنظر دارید که در صورتی که عدد ورودی بیشتر از ۸ باشد به مشتریتان ۲۰ درصد تخفیف ارائه کنید. در این صورت میتوان فرمول را به این صورت درنظر گرفت:

x>8?(x*p*0.8):x*p

در صورتی عدد ورودی کاربر بیشتر از ۸ باشد عدد ورودی در قیمت ضرب شود و نتیجه در ۰.۸ ضرب شود تا ۲۰درصد تخفیف اعمال شود.

برای مثال قیمت محصول ۵۰۰۰۰ هزار توان باشد و شما عدد ۹ را در نظر بگیرید بدون فرمول میشود ۴۵۰۰۰۰ و با فرمول میشود ۳۶۰۰۰۰ هزار تومان.

به مثالی دیگر توجه کنید: تصور کنید محصول پیراهن دارید و برای هر دکمه اضافی مبلغ ۲۰۰۰تومان هزینه اضافی در نظر دارید در این صورت فرمول به این صورت قابل پیاده سازی است:

p+(x*2000)

تعداد درخواستی آیتم اضافی در مبلغ در نظر گرفته شده ضرب شود و با هزینه محصول جمع شود.

فرمول موجودی

در بخش فرمول موجودی، میتوانید فرمول کسر از موجودی را به روش های مختلف تعریف کنید.

تصور کنید واحد متراژ برای محصول درنظر دارید شما در بخش موجودی متراژ خود را به صورت عدد برحسب سانت وارد کنید برای مثال ۲۰۰۰سانتی متر وارد میکنید و فرمول رو بر اساس q*x*100 ایجاد میکنید.

در این صورت عدد ورودی کاربر در تعداد انتخابی ضرب شود و با ضرب به ۱۰۰ تبدیل به سانتی متر شده و از موجودی کسر میگردد.

با فعال کردن گزینه اعشار عدد ورودی را از کاربر میتوانید به صورت اعشار دریافت کنید و به واحد مورد نظر تبدیل کنید.

فرمول وزن

فرمول وزن را w*x در نظر بگیرید تا وزن محصول در عدد ورودی کاربر ضرب شود. از این بخش برای تنظیم فرمول برای ارسال محصول بر اساس وزن استفاده میشود.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما