Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تغییر چیدمان لیست محصولات

برای تغییر در چیدمان لیست محصولات بایستی:

بر روی لیست محصولات کلیک کنید.

بر روی دکمه چیدمان  کلیک کنید.

از بخش هم ترازی میتوانید مشخص کنید که ترتیب نمایش محصولات به صورت راست به چپ یا چپ به راست تراز شود.

از بخش متن به چه صورتی تراز شود؟ میتوانید مشخص کنید که متن محصول به صورت راست چین، وسط چین یا چپ چین شود.

عکس

از بخش عکس چگونه تغییر اندازه داده شود میتوانید مشخص کنید که تصویر به صورت عادی (با رعایت تناسب عرض و ارتفاع تصویر) در همان اندازه کادر تصویر نمایش داده شود یا  به اندازه کادر تصویر بسط داده شود یا به صورت خودکار ارتفاع مناسب برای تصویر تنظیم شود.

از بخش نسبت تصویر میتوانید مشخص کنید که نسبت عرض و ارتفاع تصویرتان به چه صورت قرار گیرد.

اندازه ها

از بخش اندازه ها میتوانید مشخص کنید که حاشیه بیرونی و درونی محصول نسبت به محصول بعدی به چه صورت باشد و تعداد ستون و ردیف های لیست محصول را مشخص کنید و عرض دکمه افزودن به سبد خرید را تنظیم کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما