Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

مشاهده گزارشات از سفارشات

برای مشاهده گزارشات سفارش بایستی:

به پنل مدیریت مراجعه کنید.

به بخش مدیریت فروشگاه مراجعه کنید.

به بخش گزارشات  مراجعه کنید.

از بخش محدوده زمانی میتوانید بازه ی زمانی گزارشتان را انتخاب کنید.

در بخش زیرین میتوانید درآمد و میانگین ارزش سفارشات و تعداد سفارشات را در قالب نمودار مشاهده و بررسی نمایید.

 

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما