Clicky

راهنمای سایت ساز وبزی

تنظیمات مربوط به فیلد های آدرس

زمانی که قصد دارید کاربرانتان هنگام تکمیل فرایند خرید برای قسمت آدرس فیلدهای کدپستی، کدملی تلفن ثابت را به صورت اجباری پر کنند بایستی:

  • به پنل مدیریت مراجعه کنید.
  • نحوه دسترسی به پنل مدیریت 

  • به قسمت مدیریت فروشگاه
  • به بخش تنظیمات مراجعه کنید.
  • به بخش آدرس مراجعه کنید.
  • هر کدام از گزینه‌ها را که تمایل دارید اجباری باشد را فعال کنید.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

تماس با ما